Nail Passion koolituskeskus on spetsialiseerunud ilukoolitustele, tootetutvustustele ning töötubadele.
Nail Passion täienduskoolitusasutus omab Eesti Hariduse Infosüsteemis majandustegevusteadet nr 195039 ja me lähtume oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest.


Nail Passion koolituste valik:

– Geelihoolduse praktiline täiendkoolitus
– Täiendkoolitus – geelküünte paigaldamine šabloonidega
– 3D geeli disainikoolitus
– Disainikoolitus – jooned
– Disainikoolitus – maalingud disainpasta ja fooliumiga
– Nail Passion küünehooldustoodete tootekoolitus

Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt

Alates 01.01.2016 jõustus Tulumaksuseaduse muudatus, kus käsitletakse tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt.

Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26-aastase alaealise sugulase (nt lapse või lapselapse), õe või venna koolituskulud või ühe alla 26-aastase Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu: kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

Niisamuti ei loeta koolituskuluks A- ja B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid.

Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade portaali eesti.ee kaudu. Vastavalt uuele Täiskasvanute koolituse seadusele näidatakse majandustegevuse teate esitamisel loetelu täienduskoolituse õppekavarühmadest, milles täienduskoolitust läbi viiakse (TäKS §3 lg 2).

Nail Passion OÜ (Nail Passion koolituskeskus) on oma kodulehel nimetatud koolituste kohta esitanud majandustegevusteate. Nail Passion koolituskeskus viib läbi iluvaldkonna koolitusi, mis kuuluvad õppekavarühma Juuksuritöö ja iluteenindus.

Lisaküsimuste korral helista +372 55 547 814 või kirjuta info@nailpassion.ee

Close Menu
×

Cart