Chemides Pulver – 1 kg KÕRGASTME DESINFEKTSIOONI JA KEEMILISE STERILISATSIOONI VAHEND

34.56 

Kirjeldus

MEDITSIINISEADMETE KÕRGASTME DESINFEKTSIOONI JA KEEMILISE STERILISATSIOONI VAHEND

CHEMIDES PULVER on sporitsiidse toimega hügroskoopne pulber, mis lahustub täielikult vees. Lahustumisel vabaneb pulbrist aktiivne hapnik ning koos aktivaatoriga moodustub lisaks peräädikhape, mille tõttu on tootel väga tugevad desinfitseerivad (sporitsiidsed) omadused. Pulber on keskkonnale ohutu, kuna toimeained lagunevad veeks ja hapnikuks.

 

Kasutusvaldkond

CHEMIDES PULVER toimib gram-negatiivsetesse ja gram-positiivsetesse bakteritesse, tuberkuloositekitajasse, seentesse, viirustesse (sh HBV, HIV, rota- ja adeno) ning spooridesse; CHEMIDES PULVER on ette nähtud meditsiiniseadmete ja pindade puhastamiseks ja desinfektsiooniks ning korduvkasutatavate meditsiiniseadmete, hambaraviseadmete, haiglates ja tervishoiuasutustes kasutatavate meditsiiniinstrumentide (endoskoobid, bronhoskoobid, laparoskoobid, intubatsioonitorud ja anesteesiavarustus) kõrgastme desinfektsiooniks ja keemiliseks sterilisatsiooniks. Aktiveeritud CHEMIDES PULVER-i lahus on selge ja läbipaistev, võimaldades puhastatavate instrumentide jälgimist nende töötlemisel. Aktiveerumiseks lastakse lahusel seista 15 minutit. Vahend ei muuda pindade visuaalset väljanägemist. Pinnad ei vaja loputamist. CHEMIDES PULVER sobib kõigi peamiste meditsiiniseadmete materjalidega, mida kasutatakse haiglates ja tervishoiuasutustes. Ei sobi kasutamiseks vask, tina, pronks, messing ja alumiiniumpindadel. Valmislahus säilib kinnises anumas hoituna kogu tööpäeva vältel.

Kasutamine

DOSEERIMINE:
CHEMIDES PULVER-i töölahuse valmistamiseks lahustatakse pulber vees.
Ühe liitri lahuse valmistamiseks lisatakse veele 17,5 grammi pulbrit (üks mõõtlusikatäis või 1 pakk ühes liitris kraanivees).

Instrumentide, seadmete ja pindade puhastamine ning desinfektsioon
1. Lisa 17,5g CHEMIDES PULVER-it iga leige (30-35°C ) kraanivee liitri kohta
2. Sega lahust kuni enamus pulbrist on lahustunud (2-3 minutit)
3. Jäta lahus seisma 15 minutiks, saavutamaks valmislahuse efektiivsust
4. Kata pinnad lahusega või aseta instrumendid lahusse
5. Töötle pinnad töölahusega kasutades pühkimis-, pihustamis- või märgpesumeetodit
6. Lahuse toimeaeg 15 minutit
7. Toimeaja möödudes loputada instrumendid vastavalt vajadusele jooksva veega või steriilse veega. Pinnad ei vaja loputamist.
8. Vaheta valmislahust vastavalt saastumisele korra päevas või pärast igat töötsüklit
Jälgida seadme tootja juhiseid desinfektandi kasutamisel

Instrumentide keemiline sterilisatsioon
1. Puhasta instrumendid või meditsiinitarvikud
2. Lisa 17,5g CHEMIDES PULVER-it iga leige (30-35 °C) kraanivee liitri kohta
3. Sega lahust kuni enamus pulbrist on lahustunud (2-3 minutit)
4. Jäta saadud lahus seisma 30 minutiks, saavutamaks valmislahuse efektiivsust
5. Pane eelnevalt puhastatud instrumendid lahusesse 15 minutiks
6. Loputa steriilse veega
7. Vaheta valmislahust vastavalt saastumisele korra päevas või pärast igat töötsüklit
8. Vältida desinfitseeritud instrumentide määrdumist peale lahusest väljavõtmist
Desinfektsioonivahendi kasutamisel järgida tootjapoolseid ettekirjutusi.

ETTEVAATUSABINÕUD:
Allaneelamisel kahjulik.Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Hoida toodet originaal pakendis kuivas ja jahedas kohas. Sulge pakend peale kasutamist.
ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.

Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile
Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas