Globacid® ID 1L

19.53 

Amiinibaasiline instrumentide leotus- ja desinfitseerimisvahend

Kategooria:

Kirjeldus

AMIINIBAASILINE INSTRUMENTIDE PUHASTUS- JA DESINFITSEERIMISVAHEND
kontsentraat

Globacid®ID on kuluefektiivne, laia toimespektri ja väga heade orgaanilise mustuse eemaldamiste omadustega aldehüüdi-, fenooli- ja kloorivaba vahend metallist ja kõigi tehismaterjalidest valmistatud instrumentide ja tarvikute, samuti kõigi endoskoopide eel- ja lõppdesinfektsiooniks.

Lisaks vastab toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

TOOTE OMADUSED

  • laia toimespektriga
  • sobib kasutamiseks nii instrumentide- ja ultrahelivannides, kui endoskoopidemasinpesu seadmetes (soovitatav lisada vahublokaatorit)
  • valmis töölahus säilib koormamata 4 nädalat
  • kasutuses olev töölahus säilib kuni 7 päeva

KASUTAMINE

  • Kontsentraadist ja puhtast veest valmistatakse töölahus vastavalt toimeajale. Üksikosadeks lahti võetud instrumendid asetada kaanega suletavasse töölahusega täidetud leotusvanni. Jälgida, et kogu instrumentaarium oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes instrumendid loputada jooksva veega (vähemalt joogivee kvaliteediga) või steriilse veega ja kuivatada ebemevaba rätiku või ühekordsete paberrätikutega (ei tohi jätta õhu kätte kuivama). Instrumente/tarvikuid ei ole soovitatav hoida lahuses üle toimeaja.Globacid®ID töölahuse valmistamiseks kasutada jahedat kuni toasooja vett.
  • NB! Vältida kokkupuudet aldehüüdibaasiliste toodetega! Sellest tulenevalt tuleb eelnevalt pinnad ja instrumendid aldehüüdi jääkidest puhastada.

TÖÖLAHUSE KONTSENTRATSIOON JA TOIMEAJAD

1%

10ml/l

60min

2%

20ml/l

15min

4%

40ml/l

5min

 


MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

MIKROORGANISM TINGIMUS KONTSENTRATSIOON TOIMEAEG
Acinetobacter baumannii mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Bacillus cereus mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Campylobacter spp. mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Clostridium spp. mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Enterobacter aerogenes mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Enterococcus faecalis mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Enterococcus hirae mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Escherichia coli mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Klebsiella pneumoniae mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Listeria spp. mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Mycoplasma hyopneumoniae mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Pseudomonas aeruginosa mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Salmonella spp. mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Shigella dysenterriae mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Staphylococcus spp. (sh MRSA) mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Streptococcus spp. mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Vibrio cholerae mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Mycobacterium terrae mustad tingimused 4% | 2% | 1% 5 min 15 min 60 min
Candida albicans mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Trichophyton mentagrophytes mustad tingimused 1% | 0,25% | 0,1% 5 min 15 min 60 min
Aspergillus brasiliensis spoorid mustad tingimused 2% 30 min
HBV, HIV mustad tingimused 1% 15 min
HCV mustad tingimused 0,5% 5 min
Herpes simplex mustad tingimused 1% 5 min
Influenza viirused mustad tingimused 1% 5 min
Vaccinia viirus mustad tingimused 1% 5 min
Koroonaviirused mustad tingimused 1% 5 min
Adenoviirus mustad tingimused 2% 15 min

 


VASTAVUS STANDARDITELE

EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 1650

TEISED TESTMEETODID

DVG, DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP, Karl Storz endoscope

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5- 30°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist.

UTILISEERIMINE

Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Pakendi utiliseerimiseks, loputada pakendi sisu veega.


ETTEVAATUST!

Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeidpikaajalisel või korduval kokkupuutel. Väga mürgine veeorganismidele.Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga. Loputada suud. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

KOOSTIS

kvaternaarseid ammooniumühendid, amiin, mitteionigeensed tensiidid, kompleksimoodustaja, korrosiooni inhibiitorid

pH 11-12
Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC

Lisainfo

Suurus

1L