Sterisept INSTRU instrumentide puhastus- ja desinfektsioonivahend 1L

23.28 

Instrumentide leotus- ja desinfitseerimisvahend

Laos

Kategooria:

Kirjeldus

Sterisept INSTRU instrumentide puhastus- ja desinfektsioonivahend

Fenooli-, aldehüüdi- ja fosfaadivaba vedel kontsentraat termostabiilsete ja –labiilsete meditsiiniinstrumentide pesemiseks ja desinfektsiooniks.

Aldehüüdivaba kõrgastme meditsiiniinstrumentide puhastus- ja desinfektsioonivahend.

  • Fenooli-, aldehüüdi- ja fosfaadivaba
  • Lai mikrobioloogilise toime spekter
  • Sobiv erinevate pinnamaterjalidega
  • Hea puhastustoime

Sterisept Instru on vahend termostabiilsete- ja labiilsete meditsiiniinstrumentide desinfektsiooniks ja desinfitseerivaks eelpesuks. Toode  omab samaaegselt nii pesevat kui ka desinfitseerivat toimet, mis teeb selle sobivaks kirurgiliste ja hambaraviinstrumentide ning jäikade endoskoopide eeltöötluseks ning vähemkriitiliste meditsiiniseadmete lõplikuks desinfektsiooniks. Toode on ette nähtud professionaalseks kasutamiseks!

Sterisept Instru on laia bakteritsiidse (k.a MRSA, VRE), mükobakteritsiidse k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae), fungitsiidse ja pärmseentevastane toimega. Toode omab toimet samuti viiruste (k.a HBV, HIV, HCV, Vaccinia ja Rota) ja spooride (k.a Clostridium difficile) suhtes.

Tänu spetsiaalsetele toime- ja pindaktiivsetele ainetele on toode materjalisõbralik ja omab samas head pesutoimet. Sterisept Instru eemaldab efektiivselt meditsiiniinstrumentidelt verd, proteiine, sekreete ja rasva. Lühike toimeaeg ja madal kasutuskontsentratsioon tagavad toote säästliku kasutamise.

KASUTUSVALDKOND

Sterisept Instru´t kasutatakse haiglates, laboratooriumites, hambaravikliinikutes ja teistes tervishoiuasutustes. Toodet kasutatakse manuaalseks desinfektsiooniks, termostabiilsete- ja labiilsete meditsiiniinstrumentide ning laboriseadmete desinfektsiooniks ja desinfitseerivaks eelpesuks mh jäigad endoskoobid, bronhoskoobid, larüngoskoobid, biopsia instrumendid, intubatisoonitorud, neerukausid, voodinõud, pintsetid, käärid, laboriinstrumendid, stomatoloogilised instrumendid, abiseadmed jne. Sterisept Instru sobib samuti kasutamiseks ultrahelivannides. Tootega võib töödelda instrumente, mis on valmistatud roostevabast terasest, klaasist, alumiiniumist, keraamikast, jäigast kummist ja jäigast plastikust.

KASUTAMINE

Sterisept Instru on kontsentraat. Lahjendus vastavalt nõutavale toimele (vt. tabel).

Instrumentide desinfektsioon ja pesu leotusmeetodil:
Peale kasutust aseta eelnevalt lahtivõetud instrumendid Sterisept Instru toatemperatuuril töölahusesse. Näiteks 0,5% töölahuse saamiseks lisada 5ml Sterisept Instru´t 995ml kraaniveele. Puhastada instrumente mehaaniliselt ja veenduda, et need on pesuvannis korralikult lahusega kaetud ja mullide eraldumist ei toimu. Peale vajaliku toimeaja möödumist loputada instrumendid põhjalikult voolava kraanivee all.

Instrumentide desinfektsioon ja pesu ultrahelimeetodil:
Sterisept Instru on kasutatav ka roostevabast terasest ultrahelivannides. Lahuse valmistamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda ka seadmevalmistaja juhendist ning lahust mitte kuumutada.

Valmissegatud töölahus on sõltuvalt kasutuskoormusest kõlblik kuni 14 päeva. Kui lahus on visuaalselt kontamineerunud, tuleb see koheselt välja vahetada.

Tähelepanu- Sterisept Instru ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdidebaasil toodetega! Vältida aldehüüde sisaldava aine kasutamist enne ja pärast Sterisept Instru-ga desinfitseerimist!

ETTEVAATUST:
Allaneelamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne). Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Aure mitte sisse hingata.
Vältida sattumist keskkonda.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või vastavate pakendite või pakendijäätmete eeskirjadele

Pakend: 1000ml dosaatorkambriga

Lisainfo

Suurus

1L