Chemihyd Des (desinfektsiooniks ja keemiliseks sterilisatsiooniks) 5L

23.47 

Laos

Kirjeldus

INSTRUMENTIDE PUHASTUS JA DESINFEKTSIOON

CHEMIHYD DES on valmis töölahus kasutamiseks meditsiiniasutustes instrumentaariumi kõrgastme desinfektsiooniks. Toode sobib kõikide veepesu taluvate instrumentide desinfektsiooniks ning on materjalisõbralik.
CHEMIHYD DES on laia bakteritsiidse (s.h. tuberkuloosi tekitaja), sporitsiidse, virutsiidse (s.h. HBV,HIV) ja fungitsiidse toimega. Ei sisalda fosfaate.

KASUTAMINE

Kasutatakse meditsiiniinstrumentaariumi (sealhulgs termolabiilsed) nagu endoskoobid, optilised instrumendid ja nende abivahendid, bronhoskoobid, biopsia lingud ja -tangid, intubatsioonitorud, larüngoskoobid, aspiratsioonitorud, neerukausid, stomatoloogilise instrumentaariumi jne. kõrgastme desinfektsiooniks.

CHEMIHYD DES on valmis töölahus. Ei lahjendata. CHEMIHYD DES kasutatakse siis kui kuumsteriliseerimine ei ole võimalik. Sobib samuti autoklaveerimiseelseks desinfektsiooniks. Eelnevalt puhastatud instrumendid asetatakse kaanega suletatavasse nõusse CHEMIHYD DES lahusesse. Jälgitakse, et kogu instrumentaarium oleks lahusega kaetud. Toimeaja möödudes loputatakse (vastavalt vajadusele) steriilse või jooksva veega. Vajadusel kontrollida glutaaraldehüüdi kontsentratsiooni lahuses spetsiaalse indikaatorpaberi abil. Sobib kasutamiseks endoskoopide masinpesu seadmetes. Kasutamisel masipesu seadmetes soovitav lisada vahu regulaatorit.

Toimeaeg:
Kõrgastme desinfitseerimine 20 minutit

CHEMIHYD DES on valmis töölahus. Valmis töölahus säilib suletult 12 kuud. Ainet säilitada tihedalt suletud korgiga anumates temperatuuril mitte alla +5º C.
CHEMIHYD DES ei sobi kooskasutamiseks amiinidega, seetõttu tuleb vältida selliste toodete kasutamist enne ja pärast desinfektsiooni CHEMIHYD DES´iga.
Toode vastab EN 1040, EN 1275, EN 14476 nõuetele

ETTEVAATUSABINÕUD:
Sissehingamisel ja nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Ainega töötades kasutada kummikindaid, silmade või näokaitset. Nahakontakt: pesta seebi ja veega.
Silma sattumisel loputada rohke voolava veega, vajadusel pöörduda arsti poole. Aine neelamisel juua rohkesti vett, vajadusel pöörduda arsti poole. Vältida aurude sissehingamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile